Stand van zaken tot nu toe – december 2020

Stand van zaken tot nu toe – december 2020

Dit bericht is eind december 2020 geschreven. Het land is deze week opnieuw in een lockdown gegaan. De scholen moeten weer sluiten voor het reguliere onderwijs. Wij kunnen gedeeltelijk door met examinering en praktijkonderwijs. Voor ons RIF project Smart Builders heeft het op dit moment niet direct invloed. Het meeste kunnen we online organiseren.

Op dit moment zijn we volop bezig met gesprekken met partners om afspraken te maken over de invulling van de uren. Deze gesprekken doen we online, via Teams. De invulling van de werkgroepen is bijna klaar. De website krijgt steeds meer vorm.

We zijn een heel eind met gesprekken met alle partners. Een aantal gesprekken wordt nog ingepland. Tijdens dit gesprek horen we van elkaar hoe het gaat, hoe de zaken ervoor staan, wat de verwachtingen zijn van elkaar en hoe de toegezegde uren ingevuld gaan worden. Een aantal uren zijn al ingevuld, de meeste uren worden de komende jaren nog ingevuld.

Deze invulling van uren kan op verschillende manieren. Door begeleiding van studenten op het werk of tijdens een project, door het helpen bij de ontwikkeling van studiemateriaal en door aanwezig te zijn bij vergaderingen en bijeenkomsten. Projectleider Miguel Visser bespreekt deze invulling.

Ieder houdt de uren bij en vult deze in op een declaratieformulier. Deze formulieren kunnen jullie binnenkort tegemoet zien. Wij proberen zoveel mogelijk uren vooraf in te vullen zodat jullie deze alleen nog hoeven te controleren en te ondertekenen.

De invulling van zowel de Raad van Advies, de Stuurgroep, de Klankbordgroep als de 3 werkgroepen is bijna rond. Aan alle speerpunten kan nu door alle geledingen worden gewerkt. Overleggen voor deze verschillende groepen worden ingepland en taken worden verdeeld.

Op 4 januari 2021 gaat de pagina met daarop de partners online. Partners vullen zelf het profiel in en bepalen dus zelf wat ze vermeld willen hebben.

Wij ontvangen graag van iedereen berichten voor het kenniscentrum. Dit kan over verschillende zaken gaan, dit kunnen nieuwsberichten zijn maar ook blogs of vlogs. Alles wat interessant mag ingezonden worden naar info@smart-builders.nl