Bedrijfsprojecten van start

Bedrijfsprojecten van start

Tijdens studieblok 3 en 4 zijn de 3e-jaarsstudenten Smart Building van het Graafschap College één dag per week bezig met een nieuw onderdeel: ‘Bedrijfsproject’.
Dit nieuwe project heeft een ‘Agoriaans’ tintje: De leervraag van de student staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Nieuwsgierigheid is immers de basis van alle leren.

Het bedrijfsproject heeft dus een ‘vrijer’ karakter t.o.v. de projecten die de studenten en de opleiding gewend zijn. Naast ondernemend en onderzoekend gedrag krijgen creativiteit en innovatief denken de ruimte. Tijdens de uitvoering van het bedrijfsproject ligt de grootste verantwoordelijkheid bij de student. Hij/zij werkt in overleg én in nauwe samenwerking met de opdrachtgever (bedrijf) aan de geplande doelstelling(en) van de opdracht. De coach/docent stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Op de maandagen zijn de docenten aanwezig en worden (gast-) lessen ingepland. De studenten zijn vrij om de afspraken ook op andere momenten te plannen. Communicatie speelt hierin een grote rol. De bijbehorende vrijheid is natuurlijk geweldig voor de studenten. Hoewel bij vrijheid ook een bepaalde mate van verantwoordelijkheid hoort…

Op 8 februari was de Kick-off en hebben de bedrijven de diverse projecten toegelicht. De studenten konden uiteraard vragen stellen. De onderzoeksvragen waren zeer divers: van kwaliteitsborging (zeer actueel) tot een interieurontwerp, van logistieke oplossingen tot de ontwikkeling van een windturbine op een woning. De studenten hadden zeer veel keus.
Op basis van deze informatie hebben de studenten de voorkeuren 1/2/3 aangegeven, onderbouwd met een motivatie. Op basis hiervan zijn de verschillende projectgroepen samengesteld. Deze variëren in grootte van 2 t/m 5 studenten.
Wat mooi is om te zien, is dat vrijwel alle studenten ingedeeld zijn bij hun eerste voorkeur. Dit zegt uiteraard wat over de presentaties en het enthousiasme van de bedrijven. Daarnaast zegt dit veel over de breedte van de opleiding Smart Building en de brede interesse van de groep studenten. Dit past volledig in de visie van de opleiding Smart Building.

In het kader van de borging van de voortgang en ontwikkeling zijn 3-wekelijkse overlegmomenten tussen de opdrachtnemer (projectgroep) en de opdrachtgever een minimale vereiste. De 3-wekelijkse werkoverlegmomenten vinden bij voorkeur plaats bij de opdrachtgever. Indien dit vanwege omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort gaat het via video-vergaderen in bijv. Microsoft Teams.

In eerste instantie schrijven de studenten een projectplan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de onderzoeksvraag. De studenten werken voor dit project met één onderzoeksvraag. Het is goed om te beseffen dat het wel om 3e-jaars Mbo-studenten gaat en niet om afstuderende Hbo-studenten.
Om de onderzoeksvraag helder te krijgen, zullen de studenten het initiatief moeten nemen om contact te zoeken met de opdrachtgever (bedrijf) en te communiceren. Dit zijn al belangrijke leerpunten. Vervolgens wordt in het projectplan de aanleiding, het product of eindresultaat etc. beschreven. Ook gaan de studenten nadenken hoe zij aan gegevens of data kunnen komen. Hier wordt de onderzoeksmethode bepaald. Wanneer alles duidelijk en helder is, wordt er een planning gemaakt en wordt er een logboek bijgehouden.

Op basis van de uitkomsten wordt het tweede deel geschreven: het ’adviesrapport’. Hierin worden de resultaten beschreven. Uiteindelijk hopen we dat het mogelijk is om aan het einde van het studiejaar de studenten de resultaten te laten presenteren.

Voor dit project hebben zich 8 bedrijven aangemeld met 12 onderzoeksvragen.

BedrijfOnderzoeksvraag
WAM&VanDurenPlan Meddo Gelle
Kremer TechniekWindturbine op woonhuis
Kremer TechniekNieuwe inzichten prefab elektra
Kremer TechniekSysteem NOM
Bouwmensen Gelderland OostRevitalisering Opleidingsgebouw Doetinchem
Van Wijnen EibergenVerbouwplan van kantoor
Marku BouwVan 3D naar VR en 4D
Westerveld & NederlofUitwerking van de ‘ASAP’-gevel
Kormelink BouwConceptuele houtskeletbouw woning
Kormelink BouwKwaliteitsborging
Graafschap CollegeOntwikkeling 3D-printer
Graafschap CollegeOntwikkeling holoLens

Als opleiding Smart Building zijn wij blij met de betrokken bedrijven. De betrokkenheid en het enthousiasme bij zowel de bedrijven als bij de studenten is mooi om te zien.
Het vrije en onbelemmerde denken bij de studenten kon nog wel eens voor verrassende inzichten zorgen!

Wordt vervolgd…