Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vind snel een antwoord op uw vraag.

Top 10 vragen over Smart Builders

Nee, niet alle opleidingen.

Ook de partners bieden opleidingen aan. Dit kan in samenwerking met het Graafschap College, dit hoeft niet. Bij de betreffende opleiding is aangegeven wie de aanbieder van de opleiding is.

Publiek-private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.

 

Het uiteindelijke doel van de publiek-private samenwerking is om de nieuwe opleiding Smart Building door te ontwikkelen, en om de wensen en behoeften vanuit het bedrijfsleven op een logische, structurele en flexibele wijze duurzaam te verankeren in het onderwijsaanbod van alle opleidingen Gebouwde Omgeving van het Graafschap College.
Om de doelstellingen te realiseren investeren de samenwerkende partijen gezamenlijke ruim 2,8 miljoen. Daarnaast is een investering gevraagd uit het Regionaal Investeringsfonds van ruim 1,4 miljoen. Deze aanvraag is toegekend door het Ministerie van OCW. Het bedrag wordt aangewend om de kosten voor de ontwikkelaars, projectleiding en de uitvoering van projecten binnen pilots te kunnen voldoen.
De 32 partners binnen Smart Builders onderkennen de noodzaak en urgentie van het project en willen zich middels een duurzame samenwerking inzetten om de doelstellingen te bereiken. Niet alleen tijdens de projectperiode maar ook daarna. Er is dan ook ruime aandacht voor de evaluatie van de voortgang en de samenwerking binnen het project. Daarnaast wordt vanaf de start van het project een actief verkenningsproces voor verduurzaming opgezet. Dit zal resulteren in een businessplan voor 2024-2028 met een toereikend verdienmodel. Om inkomsten te genereren, wordt gedacht aan het commercieel aanbieden van ontwikkelde modules in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en het uitvoeren van bedrijfsprojecten door studenten (bedrijf als opdrachtgever).

Mist er een vraag?