Bezoek ROC Flevoland Almere

Bezoek ROC Flevoland Almere

Op donderdag 16 maart bracht het kernteam van Gebouwde Omgeving samen met Nico van den Berg, begeleider werkgroep 2, een bezoek aan ROC Flevoland in Almere om het toekomstgerichte onderwijs bij de technische opleidingen te bekijken. Projectleider Mirthe Smeenk gaf uitleg en liet de school en de labs zien. Zij werken volgens de manier zoals in het Plan van Aanpak van RIF Smart Builders staat beschreven.

Het was een zeer interessante middag met veel nieuwe inzichten over het onderwijs. Hierover zal zeker nog regelmatig gesproken worden tijdens overleggen over invulling van het onderwijs.  

Drie jaar geleden zijn ze gestart: 60 opleidingen zijn samengevoegd en de studenten stellen zelf de opleiding samen. Basis hiervan is de verwantschapsanalyse; het onderzoek naar de overlap in de opleidingen.

Ze blijven ontwikkelen in Almere; volgend schooljaar starten ze met de opleidingen in de Gebouwde Omgeving in het toekomstgericht onderwijs.

Algemene informatie op de website

Informatiefilmpje op YouTube