Klankbordsessies Smart Building

Klankbordsessies Smart Building

In 2022 is een enquete uitgezet onder alle (leermeesters van) bedrijven die Smart Building studenten begeleiden. In deze ruim opgezette enquete kwamen alle leerlijnen van Smart Building aan de orde. Van elk onderdeel is gevraagd of dit vereist is voor de basis of voor de verdieping, of het nice-to-have is of niet van toepassing. De resultaten zijn geanalyseerd en besproken in de eerste klankbordbijeenkomst op 27 februari.

Aan het eind van de eerste bijeenkomst is afgesproken dat de verschillende leerlijnen in aparte vervolgsessies besproken worden. Het gaat hierbij om de volgende leerlijnen:

Bouwfysica, Management & Organisatie, Bouwtechniek Bouwconstructies, E-installaties theorie, W-installaties theorie, Tekentechnieken Bouw, Tekentechnieken Installatie, BIM en BIM-applicaties, Kantoorapplicaties, BPV, Labskills en Doorlopende leerlijnen (MBO-HBO en op-/om-/bijscholing).

Op 3 april jl. hadden we de eerste vervolgsessies over Management & Organisatie, W-installaties theorie en Doorlopende Leerlijnen (MBO-HBO en op-/om-/bijscholing). Nuttige sessies maar helaas viel de opkomst wat tegen.

Voor het inplannen van de overige vervolgsessies willen we jullie vragen binnen jullie bedrijf te kijken wie kan aansluiten bij een van bovengenoemde onderwerpen en deze naam door te geven. Wij nodigen deze persoon uit zodra een datum bekend is. Het gaat bij de sessies direct om de inhoud van de opleiding: wat moet er beslist in, wat kan eruit, wat hoort bij basis, wat bij de verdieping, wat zijn de leeruitkomsten, wat hebben we nodig, etc.

Geïnteresseerd? Geef het hier alvast aan!