Allround timmerman
Bouwtechniek Timmerman

Allround timmerman

  • Bouwtechniek
  • MBO niveau 3
  • Gemiddeld BOL 1000 uur / BBL 850 uur
  • Gildenstraat / J.F. Kennedylaan Doetinchem

Niveau 3 – bol/bbl – 3 jaar/2 jaar

Het beroep
Ben je allround timmerman? Dan maak, repareer en monteer je houten onderdelen. Daarnaast geef je leiding aan (leerling)timmermannen, onderaannemers of zzp-er’s. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van kleine bouwlocaties, het regelen van benodigde materialen en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Tijdens je opleiding kun je je specialiseren op drie gebieden: nieuwbouw, bouw- en werkplaats en restauratie.

Opbouw
Na afloop van het eerste leerjaar wordt, op basis van je behaalde leerresultaten, bepaald of je de opleiding versneld kunt afronden. Tijdens het eerste leerjaar ga je je oriënteren op het timmervak (niveau 2). Het onderwijs in leerjaar 2 en 3 wordt op niveau 3 gegeven. Naast de vakgerelateerde vakken krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Als je dit profiel in de beroepsopleidende leerweg volgt, volg je de lessen bij Bouwmensen Gelderland Oost in Doetinchem. Kies je voor dit profiel in de beroepsbegeleidende leerweg dan volg je lessen op de hoofdlocatie van het Graafschap College.

Examinering
Gedurende de opleiding krijg je 4 praktijkexamens en 4 theorie-examens.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Meer informatie of nog vragen over de opleiding?
Neem contact op met het team Bouwtechniek van het Graafschap College