Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties
Installatietechniek Servicetechniek

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

  • Installatietechniek
  • MBO niveau 3
  • Gemiddeld 850 uur
  • Gildenstraat Doetinchem

Niveau 3 – bbl – 2 jaar

Het beroep
Veel installaties in huis, op school of bijvoorbeeld in het fitnesscentrum werken met gas, water of lucht. Denk aan gas- en waterinstallaties of de installatie voor centrale verwarming. Als eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties hebben deze installaties geen geheimen voor jou. Je controleert of de installaties veilig zijn en zorgt voor het onderhoud. Storingen los je op en als het nodig is vervang je toestellen die op de installaties zijn aangesloten.

Opbouw
De opleiding bestaat uit 7 periodes, waarin je aan verschillende projecten werkt. Je krijgt beroepsspecifieke vakken en algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Je volgt de lessen bij Bouwmensen Gelderland Oost in Doetinchem.

Examinering
De examinering vindt plaats op basis van een portfolio waar je gedurende je opleiding aan werkt. In dat portfolio leg je informatie vast, waaruit blijkt over welke kennis en vaardigheden je beschikt. Op basis van dat portfolio vindt een assessment plaats. Tijdens dit assessment worden jouw kennis en vaardigheden getoetst door twee onafhankelijke assessoren.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Meer informatie of vragen over de opleiding?
Neem contact op met het team Installatietechniek van het Graafschap College