Middenkaderfunctionaris Smart Building
Smart Building

Middenkaderfunctionaris Smart Building

  • Smart Building
  • MBO niveau 4
  • Gemiddeld 1000 uur
  • J.F. Kennedylaan Doetinchem

Niveau 4 – bol – 4 jaar

Het beroep
Ben je middenkaderfunctionaris Smart Building? Dan kun je aan de slag bij een bouwbedrijf, architectenbureau, ingenieursbureau, woningbouwvereniging, energiebedrijf, service- en onderhoudsbedrijf of gemeente. Bij deze bedrijven en instellingen kun je onder andere aan het werk als ontwerper, tekenaar, werkvoorbereider, calculator, technisch in- of verkoper, productie- of projectleider of service- en onderhoudsspecialist. Je bent betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei bouwprojecten. Jij hebt het overzicht van het totale bouwproject. Daarnaast begeleid je technische werkzaamheden, werk je technische ontwerpen uit en controleer je begrotingen en offertes. Kortom, je hebt veelzijdig, verantwoordelijk en afwisselend werk.

Opbouw
Je volgt projectonderwijs. Dat betekent dat je (samen met je mede-studenten) werkt aan innovatieve projecten, waarin zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. De projecten worden bouw- en installatietechnisch gezien ingewikkelder naarmate de opleiding vordert. Je krijgt ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, natuurkunde, 3D tekenen en loopbaan en burgerschap. In het eerste, derde en vierde leerjaar loop je stage in het bedrijfsleven.

Examinering
Het vierde jaar is een examenjaar. Je werkt bij een bedrijf of gemeente waar je examenopdrachten uitwerkt en/of je maakt examenopdrachten op school.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden hbo
Kies je voor dit profiel, dan kun je tijdens je opleiding een programma volgen dat je goed voorbereid op een hbo-vervolgopleiding. Als je deelneemt aan dit programma volg je in het derde en vierde leerjaar van de opleiding extra lessen (met name op het gebied van wiskunde en mechanica). In het derde leerjaar volg je deze lessen op het Graafschap College, in het vierde leerjaar ga je daarvoor één keer per week naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem. Door deze extra lessen te volgen, kun je in het eerste jaar van je hbo-vervolgopleiding diverse vrijstellingen krijgen.

Meer informatie of nog vragen over de opleiding?
Neem contact op met het team Smart Building op het Graafschap College