Specialist restauratie timmerwerk
Bouwtechniek Restauratie

Specialist restauratie timmerwerk

  • Bouwtechniek
  • MBO niveau 4
  • Gemiddeld 850 uur
  • J.F. Kennedylaan en Gelders Restauratie Centrum Arnhem

Niveau 4 – bbl – 2 jaar

Het beroep
Je gaat aan de slag als gespecialiseerd restauratietimmerman en/of (meewerkend) voorman. Jij zorgt ervoor dat oude en mooie gebouwen behouden blijven voor de toekomst. Dit doe je door (onderdelen van) oude gebouwen te maken of te herstellen. Daarvoor ga je terug in de tijd! Je bestudeert de oorspronkelijke staat van het gebouw en gaat aan de slag met oude en moderne materialen en constructies. Je doet herstelwerkzaamheden aan de hand van tekeningen en probeert oude historische onderdelen, zoals trappen, wanden en daken, na te maken. Je restaureert het gebouw en brengt het (zoveel mogelijk) terug in originele staat. Een nauwkeurige klus die goed moet gebeuren en de uitdaging is dat je het verschil tussen nieuw en oud (bijna) niet ziet!

Opbouw
Je volgt een volledige mbo-opleiding op niveau 4. Dat betekent dat je naast de vaklessen ook de vakken Nederlands, Engels en rekenen krijgt. Daarnaast volg je een keuzedeel. Je gaat twee avonden per week naar school. Eén avond heb je vaklessen bij het Gelders Restauratie Centrum (GRC) in Arnhem. De lesstof is verdeeld in een theorie- en praktijkdeel. In het vakboek wordt de theorie behandeld en in een werkboek staan de opdrachten, die je gaat maken om je de stof eigen te maken. De andere avond volg je lessen Nederlands, Engels en rekenen en het keuzedeel op de hoofdlocatie van het Graafschap College.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Nog inhoudelijke of vaktechnische vragen? Neem dan contact op met het Gelders Restauratie Centrum
Directeur Jan Gersen is te bereiken op telefoonnummer: 06-10652396