Technicus Hout en Restauratie
Bouwtechniek Hout en Meubel Restauratie

Technicus Hout en Restauratie

Niveau 3 – bol/bbl – 3 jaar

Het beroep
De opleiding Technicus Hout en Restauratie (THR) is een nieuwe opleiding. Het is een “crossover” tussen allround timmerman en de opleiding allround meubelmaker. De nieuwe restauratie opleiding is bedoeld voor slimme creatieve houtmensen met passie, die een toekomst willen in het restauratie ambacht. De opleiding bestaat uit een gedegen basis van het traditionele handwerk en daarnaast een uitbreiding met nieuwe technieken en materialen. Begrippen als circulair, duurzaamheid en soft skills komen aan de orde. De opleiding wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Gelders Restauratie Centrum (GRC) in Arnhem.

Opbouw
De opleiding (THR) is een 3 jarige vakopleiding, die zowel in de BOL als BBL wordt uitgevoerd. De BOL route is met name bedoeld voor onder instroom voortgezet onderwijs. In de loop van het eerste studiejaar is er een overstap mogelijk naar de BBL route. De BBL route is met name bedoeld voor 21+ en vak volwassenen. De opleiding is toegankelijk voor studenten uit heel Gelderland. Naast de vaktechnische programmaonderdelen krijg je ook algemene vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. De opleiding bestaat voor een aanmerkelijk deel uit praktijkopdrachten en stage.

Examinering
Aan het eind van de opleiding doe je een proeve van bekwaamheid. Daarnaast zijn er vakvaardigheid toetsen en theorietoetsen gedurende de opleiding.
Tijdens de opleiding bouw je een E-Portfolio op die de basis vormt voor het eind assessment.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Hierna zal er een toelatingsgesprek plaats vinden. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past. Deze opleiding staat open voor studenten uit heel Gelderland.

Meer informatie of vragen over de opleiding?
Neem contact op met het Gelders Restauratie Centrum.
De directeur Jan Gersen is te bereiken op telefoonnummer: 06-10652396