Timmerman
Bouwtechniek Timmerman

Timmerman

  • Bouwtechniek
  • MBO niveau 2
  • Gemiddeld BOL 1000 uur / BBL 850 uur
  • Gildenstraat Doetinchem

Niveau 2 – bol/bbl – 2 jaar

Het beroep
Als timmerman stel je profielen, kozijnen en eenvoudige bekistingen. Je timmert ruimtes af, maakt dakwerk, scheidingswanden en plafonds. Ook monteer je deuren en ramen en hangt deze af. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en eenvoudige machinale timmerwerkzaamheden hoort ook bij je werk. Je werkt zowel binnen als buiten en zowel in de bestaande bouw als nieuwbouw.

Opbouw
Uitzetten, maatvoering, bewerken en verwerken van bouwmaterialen en (prefab) elementen en het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden zijn onderdelen die in dit profiel aan de orde komen. Daarnaast krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Je gaat ook stagelopen. Na het eerste jaar wordt, in samenwerking met het opleidingsbedrijf (Bouwmensen Gelderland Oost), bekeken of het mogelijk is door te gaan in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) (per week 4 dagen werken en 1 dag naar school).

Je volgt de lessen bij Bouwmensen Gelderland Oost in Doetinchem.

Examinering
Gedurende de opleiding krijg je vier praktijk- en vier theorie-examens.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 2 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een diploma Entree of vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of een gelijkwaardige opleiding.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Meer informatie of nog vragen over de opleiding?
Neem contact op met het team Bouwtechniek van het Graafschap College