Uitvoerder bouw/infra
Bouwtechniek Uitvoerder

Uitvoerder bouw/infra

  • Bouwtechniek
  • MBO niveau 4
  • Gemiddeld 850 uur
  • J.F. Kennedylaan Doetinchem

Niveau 4 – bbl – 2 jaar

Het beroep
Als uitvoerder bouw/infra ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei bouw- en renovatieprojecten. Je assisteert de hoofduitvoerder bij het leiden van een project. Zo maak je bijvoorbeeld een planning en ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Ga je aan de slag bij een grote organisatie? Dan heb je vaak gespecialiseerde taken. Wanneer je bij een kleiner bedrijf gaat werken, zijn je werkzaamheden meer gevarieerd. Tijdens je werk heb je veel contact met mensen, zoals architecten, opdrachtgevers en zzp-ers. Een baan als uitvoerder is stressvol. Daar moet je tegen kunnen! Ondanks een hoge werkdruk houd je het overzicht over de werkzaamheden.

Opbouw
Tijdens de opleiding werk je 4 of 5 dagen per week als kaderfunctionaris bij een bouwbedrijf en volg je twee avonden per week de opleiding. Om de rol als kaderfunctionaris goed te kunnen vervullen, is er tijdens de opleiding onder andere aandacht voor: werkvoorbereiding en -uitvoering, kwaliteitszorg, arbo en milieu, kostenbewaking en administratie. Daarnaast heb je algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Tijdens de opleiding leer je werkzaamheden als (na)calculeren, het uitbrengen van offertes voor producten en diensten, het organiseren en plannen van het uitvoeringsproces en de kwaliteitsbewaking.

Examinering
De theorie-examens worden afgenomen op vooraf vastgestelde examenmomenten. De praktijkexamens worden afgenomen binnen het bedrijf waar je werkzaam bent.

Toelatingscriteria
Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria
Bij de start van de opleiding moet je passend werk hebben bij een voor deze opleiding erkend leerbedrijf of op korte termijn hier zicht op hebben.
Tot dit profiel word je toegelaten als je het profiel Allround metselaar (niveau 3), Allround tegelzetter (niveau 3) of Allround timmerman (niveau 3) met succes hebt afgerond.

Aanmeld- & toelatingsprocedure
Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 maart (maar uiterlijk vóór 1 april) via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze. Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden hbo
Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. De volgende hbo-opleidingen sluiten goed aan op dit profiel: Bouwkunde en Makelaardij. Je kunt ook de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) gaan volgen.

Meer informatie of vragen over de opleiding?
Neem contact op met het team Bouwtechniek van het Graafschap College.